Buộc Dây đồng Khi Lợp Ngói 22 Viglacera Hạ Long Như Vậy Là đúng Hay Là Sai Mọi Người ?

2,474 lượt xem

Mình qua nhà khách hàng thấy họ buộc dây kéo ngược lại như vậy, không biết có đúng không nhỉ?